Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 7. nora 2010 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------5. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle7. nora5. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter9. nora
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda10. norasv. Scholastiky, panny
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek12. nora
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota13. nora
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa Vebra, jeho bratra a rodiče
---------------------------------6. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle14. nora6. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob