Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 28. bezna 2010 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------6. postní týden------------------------------------
Nedle28. beznaKvětná neděle
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
Žehnání ratolestí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
-------------------------------------Svatý týden--------------------------------------
ter30. beznaÚterý Svatého týdne
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
tvrtek1. dubnaZelený čtvrtek
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby památka poslední večeře Páně
Ptek2. dubnaVelký pátek
Den přísného postu
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby památka umučení Páně
Sobota3. dubnaBílá sobota
19:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby velikonoční vigilie
--------------------------------1. velikonoční týden---------------------------------
Nedle4. dubnaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
Zvláštní farní sbírka na provoz a údržbu 9 kostelů a farního areálu.
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob