Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 4. dubna 2010 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------1. velikonoční týden---------------------------------
Nedle4. dubnaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
Zvláštní farní sbírka na provoz a údržbu 9 kostelů a farního areálu.
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
Pondl5. dubna
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter6. dubna
14:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč pohřeb Vlasta Jelínková, *1921
Steda7. dubna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
Ptek9. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Františka a Ludmilu Kosovy a oba jejich rody
Sobota10. dubna
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí eucharistick ob
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Ludmilu a Martina Havlovy
--------------------------------2. velikonoční týden---------------------------------
Nedle11. dubna2. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Duškovu a Svitákovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob