Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 18. dubna 2010 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------3. velikonoční týden---------------------------------
Nedle18. dubna3. neděle velikonoční
Sbírka darů na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Květu a Josefa Kneřovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jaroslava Nováka, rodinu Novákovu, Jaroslava Matouška, rodinu Matouškovu, rodinu Honovu
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter20. dubna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda21. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek23. dubnaSvátek sv. Vojtěcha
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota24. dubnasv. Jiří
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
--------------------------------4. velikonoční týden---------------------------------
Nedle25. dubna4. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za děkana Josefa Čecha, dlouholetého duchovního správce ve Žlebech
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob