Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 25. dubna 2010 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------4. velikonoční týden---------------------------------
Nedle25. dubna4. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za děkana Josefa Čecha, dlouholetého duchovního správce ve Žlebech
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter27. dubna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda28. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek30. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota1. kvtna
7:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Prohlídka kostela farníky z Budišova u Třebíče
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí na úmysl dárce + májová
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť + májová
--------------------------------5. velikonoční týden---------------------------------
Nedle2. kvtna5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Irenu Rakašovou a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť + májová
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť + májová