Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 2. kvtna 2010 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------5. velikonoční týden---------------------------------
Nedle2. kvtna5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Irenu Rakašovou a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť + májová
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť + májová
ter4. kvtna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť + májová
Steda5. kvtna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť + májová
Ptek7. kvtna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť + májováPrvní pátek v měsíci
Sobota8. kvtna
13:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov poutní eucharistická oběť + májová (P. Stařík)
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy poutní eucharistická oběť + májová
--------------------------------6. velikonoční týden---------------------------------
Nedle9. kvtna6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky + májová
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Boženu a Aloise Havránkovy a jejich rodiče + májová
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť + májová