Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 9. kvtna 2010 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------6. velikonoční týden---------------------------------
Nedle9. kvtna6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky + májová
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Boženu a Aloise Havránkovy a jejich rodiče + májová
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť + májová
ter11. kvtna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda12. kvtna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Zdeňka Vojáčka jeho rodiče a sourozence a májová pobožnost
Ptek14. kvtnaSvátek sv. Matěje, Apoštola
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky a májová pobožnost
Sobota15. kvtna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
--------------------------------7. velikonoční týden---------------------------------
Nedle16. kvtnaSlavnost Nanebevstoupení Páně
Sbírka darů na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby poutní eucharistická oběť za rodinu Jeníčkovu, Langrovu a Dvořákovu a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob