Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 16. kvtna 2010 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------7. velikonoční týden---------------------------------
Nedle16. kvtnaSlavnost Nanebevstoupení Páně
Sbírka darů na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby poutní eucharistická oběť za rodinu Jeníčkovu, Langrovu a Dvořákovu a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter18. kvtna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Ing. Radiměřského a jeho tetu + májová
Steda19. kvtna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za živé i mrtvé členy rodiny Ehrenbergerovy a Břeňovy a za duše v očisti a májová pobožnost
Sobota22. kvtna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
-----------------------------------Doba velikonoční-----------------------------------
Nedle23. kvtnaSlavnost Seslání Ducha svatého
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Aloise Nováka a oboje rodiče a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob