Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 23. kvtna 2010 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------Doba velikonoční-----------------------------------
Nedle23. kvtnaSlavnost Seslání Ducha svatého
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Aloise Nováka a oboje rodiče a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
---------------------------------8. týden v mezidobí----------------------------------
ter25. kvtna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda26. kvtnasv. Filipa Neriho
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
Ptek28. kvtna
19:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav NOC KOSTELŮ VE ZBYSLAVI (historie kostela přednáška o Turinském plátně s violovými skladbami diskuse)
Sobota29. kvtna
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav poutní eucharistická oběť
18:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice poutní eucharistická oběť
---------------------------------9. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle30. kvtnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob