Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 30. kvtna 2010 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------9. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle30. kvtnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
Pondl31. kvtnaSvátek Navštívení Panny Marie
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť + májová
ter1. ervnasv. Justina
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda2. ervna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek4. ervna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick obPrvní pátek v měsíci
Sobota5. ervnasv. Bonifáce
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí poutní eucharistická oběť
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
---------------------------------10. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle6. ervnaSlavnost Těla a krve Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Ševčíkovu a Honovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice poutní eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob