Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 4. ervence 2010 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------14. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle4. ervence14. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Pondl5. ervenceSlavnost sv. Cyrila a Metoděje
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Václava Havla
Sobota10. ervence
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
---------------------------------15. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle11. ervence15. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob