Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 18. ervence 2010 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------16. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle18. ervence16. neděle v mezidobí
Sbírka darů na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter20. ervence
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
tvrtek22. ervencesv. Marie Magdalény
13:30 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov pohřeb rozloučení Marie Vavřičková, *1937 (P. Stařík)
Sobota24. ervence
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
---------------------------------17. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle25. ervence17. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Janu Kneřovou a Kristýnu Doubkovou a jejich rodiny
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za + Martu Jelínkovou
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob