Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 25. ervence 2010 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------17. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle25. ervence17. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Janu Kneřovou a Kristýnu Doubkovou a jejich rodiny
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za + Martu Jelínkovou
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter27. ervencesv. Gorazda
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Sobota31. ervencesv. Ignáce z Loyoly
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Bedřicha Havla a rodiče
---------------------------------18. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle1. srpna18. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob