Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 1. srpna 2010 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------18. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle1. srpna18. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter3. srpna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Sobota7. srpna
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí za rodinu Ehrenbergerovu a ozdravění rodových kořenů
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za boj o život Pavla Šnajdra
---------------------------------19. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle8. srpna19. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu, syna Pavla a rodinu Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob