Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 8. srpna 2010 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------19. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle8. srpna19. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu, syna Pavla a rodinu Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
Sobota14. srpnasv. Maxmiliána Marie Kolbeho
16:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov poutní za rodinu Pipkovu, Kuperovu a za živé i + osadníky obce Schořov
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za manžele Josefa a Martu Jelínkovy
---------------------------------20. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle15. srpnaSlavnost Nanebevzetí Panny Marie
Sbírka darů na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za uzdravení Pavla Šnajdra
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Čechovu a Schovancovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob