Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 19. z 2010 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------25. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle19. z25. neděle v mezidobí
Sbírka darů na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter21. zSvátek sv. Matouše
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda22. z
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek24. z
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Sobotkovy a celý rod
Sobota25. z
16:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice poutní eucharistická oběť za osadníky
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Václava Havla a Marii a Františka Kadlecovy
---------------------------------26. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle26. z26. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Neubauerovy a Pikhartovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice Slavnost posvěcení kostela
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Milana Polanského a jeho rodinu