Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 10. jna 2010 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------28. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle10. jna28. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Františka a Josefu Kosovy a oba jejich rody
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Vlastu Čechovu, manžela a jejich rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter12. jna
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda13. jna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek15. jnasv. Terezie od Ježiše
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota16. jna
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
---------------------------------29. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle17. jna29. neděle v mezidobí
Sbírka darů na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Annu a Josefa Šťastné jejich rodiče a sourozence za Františku a Václava Šrámkovy syna Josefa a za Marii a Emila Benešovy
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob