Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 17. října 2010 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------29. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle17. října29. neděle v mezidobí
Sbírka darů na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Annu a Josefa Šťastné jejich rodiče a sourozence za Františku a Václava Šrámkovy syna Josefa a za Marii a Emila Benešovy
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 18.10 do 23.10.2010 bude duchovní správce na duchovních cvičeních. V neodkladných případech ho zastupuje Mgr. Bohuslav Stařík z Čáslavi, tel.: 327312907
-------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------30. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle24. října30. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Miloše Langra, jeho otce, prarodiče a Františka Hochmana
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2010
všeobecný:
Aby se katolické univerzity stávaly více a více místy, kde je možné ve světle evangelia zakoušet harmonickou jednotu mezi vírou a rozumem.
misijní:
Abychom u příležitosti Světového misijního dne pochopili, že úkol hlásat Krista je naprosto nezbytnou službou, ke které je církev povolána k prospěchu celého lidstva.
národní:
Aby naše rodiny rostly ve všech podobách lásky, které rodinu utvářejí, a to v lásce manželské, rodičovské, sourozenecké i mezigenerační.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Proč nejsme úspěšní?

Když chybí sebedůvěra a sebeúcta

(Zpracováno podle K.E. Buchmanna)

Všichni máme mnoho síly. Dokonce churaví a staří lidé disponují neuvěřitelnými energiemi. Jen chtějí-li a vědí-li nač. Máme-li stanovený konkrétní životní cíl, jde nyní o to Jak toho mohu dosáhnout? Jednou z hlavních překážek dosažení cíle může být chybějící sebedůvěra a malá úcta k sobě samému. Kdo si věří málo nebo vůbec ne, nebude mít úspěch, protože nedokáže zmobilizovat žádné energie.

Kdo se na druhé straně odvažuje příliš mnoho, s velkou pravděpodobností rovněž ztroskotá. Věřit si, pokusit se o něco nového a neznámého (a bez přílišných pochybností tomu také věnovat veškerou energii) je důležitý krok k úspěchu.

Kdo často myslí nebo říká: To neznám, To jsem ještě nikdy nedělal, Na to jsem moc starý, Na to bych musel být chytřejší, programuje si neúspěch.

Přezkoumejte, prosím, zda takovéto výroky nejsou jen výmluvami: cítíte, že byste to již dokázali - ale váháte, protože se obáváte, že se to pokazí nebo že to bude znamenat určitou námahu? Více se k tomu vrátíme později.

Při všem, co konáme, prožíváme zároveň dvojí skutečnost: přejeme si úspěch a obáváme se selhání. Úspěšní lidé prožívají vždy víc naděje na úspěch než obav z nezdaru.

Je to vztah k sobě samému, co úspěch přitahuje, respektive maří. Každý neúspěch poškozuje sebeúctu - a každý úspěch stabilizuje dobrý pocit jednoho každého. Poznamenejme, že se tady nejedná o nadutost nebo samolibost!

Se svolením převzato z knihy K. E. Buchmanna Cesta k úspěchu, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Křesťanské aforismy.

UPOVÍDANOST

Tak dlouho povídáme o jedinečné Boží lásce, až nejsme schopni obyčejné lidské dobroty.

UBOHOST

Když nejvíc pláču nad svou ubohostí, největší radost mám z Boha.

SVĚDOMÍ

Nesvědomitost je vybíravá - mít svědomí naopak znamená nemít na vybranou.

PŘIPRAVENOST

Bůh nepotřebuje naše slova - vždyť on sám je Slovo. Bohu stačí ,když máme připravené, to jest plné srdce a připravená, to jest prázdná ústa.

(c) 2005-2023 Farnost Žleby