Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 24. jna 2010 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------30. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle24. jna30. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Miloše Langra, jeho otce, prarodiče a Františka Hochmana
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter26. jna
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda27. jna
11:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby zlatá svatba Vít a Marie Klečkovi
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek29. jna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Ehrenbergerovu, Břeňovu a duše v očistčci
Sobota30. jnaSvátek Výročí posvěcení katedrály
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
---------------------------------31. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle31. jna31. neděle v mezidobí
Změna letního času na zimní - posunout hodiny o hodinu zpět
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa a Marií Kabátovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob