Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 31. jna 2010 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------31. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle31. jna31. neděle v mezidobí
Změna letního času na zimní - posunout hodiny o hodinu zpět
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa a Marií Kabátovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
Pondl1. listopaduSlavnost Všech svatých
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
ter2. listopaduVzpomínka na všechny věrné zemřelé
16:00 hod. hřbitov ve Žlebech pobožnost za všechny zemřelé
16:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za všechny zemřelé
Ptek5. listopadu
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota6. listopadu
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav eucharistick ob
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
---------------------------------32. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle7. listopadu32. neděle v mezidobí
Sbírka na úhradu opravy střechy farní budovy
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Arientovu, Kůželovu, Vobořilovu a Hrníčkovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob