Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 14. listopadu 2010 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------33. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle14. listopadu33. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter16. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda17. listopadusv. Alžběty Uherské
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Juzenčákovu, Augustonovu nemocnou sestru a duše v očistci
Ptek19. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota20. listopadu
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
---------------------------------34. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle21. listopaduSlavnost Ježíše Krista Krále
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob