Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 5. prosince 2010 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------2. adventní týden-----------------------------------
Nedle5. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter7. prosincesv. Ambrože
od 9:00 setkání našeho vikariátu s biskupem v Hradci Králové
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda8. prosinceSlavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek10. prosince
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota11. prosince
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
----------------------------------3. adventní týden-----------------------------------
Nedle12. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodiče Josefa a Martu Jelínkovy a těžce nemocného
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob