Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 12. prosince 2010 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------3. adventní týden-----------------------------------
Nedle12. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodiče Josefa a Martu Jelínkovy a těžce nemocného
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter14. prosincesv. Jana od Kříže
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda15. prosince
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek17. prosince
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Adventní rozjímání dětí ZS Potěhy
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota18. prosince
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
----------------------------------4. adventní týden-----------------------------------
Nedle19. prosince4. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
17:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí Předvánoční koncert dětí ZŠ a MŠ