Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 6. bezna 2011 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------9. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle6. bezna9. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miroslava Zelinku, jeho rodiče a bratra Karla
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
-------------------------------------------------------------------------------------------
15:00 restaurace U Svitáka (zelená) Dolní Bučice - kostelnické setkání
-------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------Doba postní--------------------------------------
Steda9. beznaPopeleční středa
Den přísného postu, žehnání popela a udělování popelce
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Bedřicha Havla a rodiče
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek11. bezna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za duše v očistci
Sobota12. bezna
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
-----------------------------------1. postní týden------------------------------------
Nedle13. bezna1. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Aloise Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob