Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 20. bezna 2011 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------2. postní týden------------------------------------
Nedle20. bezna2. neděle postní
Sbírka darů na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter22. bezna
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda23. bezna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek25. beznaSlavnost Zvěstování Páně
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za duše v očistci
Sobota26. bezna
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa Jelínka a manželku Martu
-----------------------------------3. postní týden------------------------------------
Nedle27. bezna3. neděle postní
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Duškovu a rodinu Svitákovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob