Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 27. bezna 2011 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------3. postní týden------------------------------------
Nedle27. bezna3. neděle postní
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Duškovu a rodinu Svitákovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter29. bezna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda30. bezna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek1. dubna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za duše v očistci
Sobota2. dubna
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí eucharistick ob
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodinu Pavelkovu, živé i zemřelé členy rodiny Švandovy, Uchytilovy, Voplakalovy, Váchovy a duše v očistci
-----------------------------------4. postní týden------------------------------------
Nedle3. dubna4. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob