Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 7. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.5.2024Farn inFormace
- 3. dubna 2011 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------4. postní týden------------------------------------
Nedle3. dubna4. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter5. dubna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda6. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Ptek8. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za duše v očistci
-----------------------------------5. postní týden------------------------------------
Nedle10. dubna5. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Procházkovy a ten celý rod
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Jaroslava a Anežku Havránkovy jejich syny Jaroslava a Josefa a snachu Anežku
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob