Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 10. dubna 2011 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------5. postní týden------------------------------------
Nedle10. dubna5. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Procházkovy a ten celý rod
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Jaroslava a Anežku Havránkovy jejich syny Jaroslava a Josefa a snachu Anežku
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter12. dubna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Ludmilu a Martina Havlovy
Steda13. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Karla Špinku a jeho rodiče
Sobota16. dubna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
-----------------------------------6. postní týden------------------------------------
Nedle17. dubnaKvětná neděle
Žehnání ratolestí, Sbírka na plošné pojištění
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Františka a Ludmilu Kosovy a oba jejich rody
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob