Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 17. dubna 2011 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------6. postní týden------------------------------------
Nedle17. dubnaKvětná neděle
Žehnání ratolestí, Sbírka na plošné pojištění
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Františka a Ludmilu Kosovy a oba jejich rody
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
-------------------------------------Svatý týden--------------------------------------
ter19. dubnaÚterý Svatého týdne
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jiřího Tomáška, rodinu Tomáškovu a Limburskou
tvrtek21. dubnaZelený čtvrtek
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na památku poslední Večeře Páně
Ptek22. dubnaVelký pátek
Den přísného postu
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy památka Umučení Páně
Sobota23. dubnaBílá sobota
19:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy velikonoční vigilie
--------------------------------1. velikonoční týden---------------------------------
Nedle24. dubnaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
Sbírka darů na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Havelkovu a Koudelovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za ukončení válek a násilí ve světě
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob