Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 24. dubna 2011 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------1. velikonoční týden---------------------------------
Nedle24. dubnaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
Sbírka darů na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Havelkovu a Koudelovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za ukončení válek a násilí ve světě
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Pondl25. dubna
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Rakovu
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter26. dubna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
Steda27. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Ptek29. dubna
14:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby pohřeb Miloslav Šubrt, 1927
Sobota30. dubna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
--------------------------------2. velikonoční týden---------------------------------
Nedle1. kvtna2. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za děkana Josefa Čecha, dlouholetého duchovního správce ve Žlebech a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Boženu a Aloise Havránkovy a májová
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť a májová