Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 1. kvtna 2011 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------2. velikonoční týden---------------------------------
Nedle1. kvtna2. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za děkana Josefa Čecha, dlouholetého duchovního správce ve Žlebech a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Boženu a Aloise Havránkovy a májová
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť a májová
ter3. kvtnaSvátek sv. Filipa a Jakuba
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť a májová
Steda4. kvtna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
Ptek6. kvtna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky a májová pobožnost
Sobota7. kvtna
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí na dobrý úmysl a májová
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť a májová
--------------------------------3. velikonoční týden---------------------------------
Nedle8. kvtna3. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Irenu Rakašovou a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť a májová
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť a májová