Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 15. kvtna 2011 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------4. velikonoční týden---------------------------------
Nedle15. kvtna4. neděle velikonoční
Sbírka na kněžský seminář
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Zdeňka Vojáčka, jeho rodiče a sourozence a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Zoubkovu a Kuperovu a májová
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť a májová
ter17. kvtna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za jmenovce sv. Josefa v rodině a příbuzenstvu a májová
Steda18. kvtna
13:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí pohřeb - rozloučení Marie Sidáková, *1925
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za sestru a její děti a májová pobožnost
Ptek20. kvtna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky a májová pobožnost
Sobota21. kvtna
12:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov křest
12:30 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov modlitba svatého růžence
13:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov eucharistická oběť zakončení pěší pouti z Čáslavi (P. Mgr. Bohuslav Stařík)
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Vlastu Kubátovou a májová
--------------------------------5. velikonoční týden---------------------------------
Nedle22. kvtna5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby poutní za rodinu Rosičkových ze Zehub a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť a májová
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť a májová