Farnost Žleby
Dnes: sv. Pia z Pietrelciny, 24. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
16.9.2023Farní inFormace
- 19. června 2011 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------12. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle19. červnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý21. červnasv. Aloise Gonzagy
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa22. června
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek24. červnaSlavnost Narození sv. Jana Křtitele
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota25. června
10:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy křest Oliver Marek
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Za Hermínu Slámovou a jejího manžela
----------------------------------13. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle26. červnaSlavnost Těla a krve Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice poutní eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:30 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2011
všeobecný:
Aby kněží prožívali své sjednocení s Ježíšovým Srdcem a svědčili o starostlivé a milosrdné Boží lásce.
misijní:
Aby Duch Svatý dával v našich společenstvích vyrůstat početným misionářským povoláním ochotným plně se zasvětit šíření Božího království.
národní:
Za ty, kdo připravují katechumeny ke křtu, za kněze, jáhny, rodiče, kmotry a katechety, aby se příkladem svého života stávali platnými nástroji Ducha Svatého a prostředníky Bohem nabízené milosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby