Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 19. ervna 2011 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------12. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle19. ervnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter21. ervnasv. Aloise Gonzagy
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda22. ervna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek24. ervnaSlavnost Narození sv. Jana Křtitele
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota25. ervna
10:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy křest Oliver Marek
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Za Hermínu Slámovou a jejího manžela
---------------------------------13. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle26. ervnaSlavnost Těla a krve Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice poutní eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:30 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob