Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 3. ervence 2011 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------14. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle3. ervence14. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Hayne
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter5. ervenceSlavnost sv. Cyrila a Metoděje
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miroslava Zelinku, bratra Karla a jejich rodiče
Sobota9. ervence
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Václava Havla a oboje rodiče
---------------------------------15. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle10. ervence15. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob