Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 10. ervence 2011 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------15. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle10. ervence15. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter12. ervence
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Sobota16. ervence
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Karla Ašenbrenera, rodiče Ašenbrenerovy a Zemanovy
---------------------------------16. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle17. ervence16. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za manžele Martu a Josefa Jelínkovy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob