Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 24. ervence 2011 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------17. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle24. ervence17. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Jelínkovu, Novotnovu a Vaňkátovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter26. ervencesv. Jáchyma a Anny
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Sobota30. ervence
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky Za Václava Dubišara, snachu a zetě
---------------------------------18. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle31. ervence18. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Petržílkovy a jejich děti
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob