Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 31. ervence 2011 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------18. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle31. ervence18. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Petržílkovy a jejich děti
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter2. srpna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Ptek5. srpna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota6. srpnaSvátek Proměnění Páně
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí za P. Aixnera, donátora kostela Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Bedřicha Havla
---------------------------------19. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle7. srpna19. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bedřicha Duška, Josefa Kudrnu, rodinu Duškovu a Arientovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob