Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 21. srpna 2011 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------21. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle21. srpna21. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Říhovu, Kličkovu a Živných
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 22.8. do 18.9.2011 bude duchovní správce na dovolené. Zastupuje P. Mgr. Antonín Brychta tel: 732969736, 774884923
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota27. srpnasv. Moniky
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za přátele a známé
---------------------------------22. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle28. srpna22. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za manžele Růženu a Šimona Zelenkovy a Magdalenu Ligertovou
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč poutní eucharistická oběť