Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 18. z 2011 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------25. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle18. z25. neděle v mezidobí
9:30 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč bohoslužba slova se nekoná
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se nekoná
ter20. zsv. Ondřeje Kim a Pavla Chong
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za živé i + členy rodiny Vévodovy
Steda21. zSvátek sv. Matouše
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl
Ptek23. zsv. Pia z Pietrelciny
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota24. z
16:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice poutní slavnost
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
---------------------------------26. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle25. z26. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav SLAVNOSTNÍ SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT