Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024







Farn inFormace
- 9. jna 2011 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------28. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle9. jna28. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Svitákovy a Duškovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter11. jna
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda12. jna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Za Květuši a Josefa Kneřovy, Rudolfa Mentlíka a Rudolfa Rykýře
tvrtek13. jna
17:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav slavnost posvěcení kostela za Adama Jaroslava a Johanu Polyxenu Šofmanovou (P. Jan Nep. Pavel Aixner)
Ptek14. jna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota15. jnasv. Terezie od Ježiše
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl
---------------------------------29. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle16. jna29. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Františka a Josefu Kosovy a oba jejich rody
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Dolejšovu, Kořínkovu, Rokosovu a Tomáškovu