Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 16. jna 2011 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------29. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle16. jna29. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Františka a Josefu Kosovy a oba jejich rody
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Dolejšovu, Kořínkovu, Rokosovu a Tomáškovu
ter18. jnaSvátek sv. Lukáše
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za + Hanu Reitterovou
Steda19. jna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za + Zdeňku Smejkalovou
Ptek21. jna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota22. jna
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
---------------------------------30. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle23. jna30. neděle v mezidobí
Sbírka na misie
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Miloše Langra, jeho otce, rodiče Jeníčkovy a manžele Šmokovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob