Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 6. listopadu 2011 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------32. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle6. listopadu32. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Arientovu, Kůželovu, Vobořilovu a Hrníčkovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Modlitba za zemřelé (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Pondl7. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za všechny zemřelé
ter8. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda9. listopaduSvátek Posvěcení lateránské baziliky
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek11. listopadusv. Martina
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota12. listopadusv. Josafata
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
---------------------------------33. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle13. listopadu33. neděle v mezidobí
Sbírka na plošné pojištění
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob