Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 6. listopadu 2011 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------32. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle6. listopadu32. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Arientovu, Kůželovu, Vobořilovu a Hrníčkovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Modlitba za zemřelé (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Pondělí7. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za všechny zemřelé
Úterý8. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa9. listopaduSvátek Posvěcení lateránské baziliky
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek11. listopadusv. Martina
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota12. listopadusv. Josafata
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------33. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle13. listopadu33. neděle v mezidobí
Sbírka na plošné pojištění
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2011
všeobecný:
Za východní církve, aby rostlo poznání a uznání jejich úctyhodné tradice jako duchovního pokladu pro celou církev.
misijní:
Aby africký kontinent nacházel v Kristu sílu kráčet cestou smíření a spravedlnosti.
národní:
Za odpuštění všech našich vin a dluhů, kdy jsme opomenuli nebo zanedbali naplňování tak závazného daru, jakým je přijetí a rozvíjení Božího života ve svátosti křtu, a to jak sami u sebe, tak vůči těm, za které neseme spoluodpovědnost.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby