Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 4. prosince 2011 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------2. adventní týden-----------------------------------
Nedle4. prosince2. neděle adventní
Sbírka na charitu
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter6. prosincesv. Mikuláš
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za pomoc Boží a ochranu Panny Marie
Steda7. prosincesv. Ambrože
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Ehrenbergerovy, syna Jana a dceru Zdeňku
Ptek9. prosince
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Václava Dubišara a zetě
Sobota10. prosince
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
----------------------------------3. adventní týden-----------------------------------
Nedle11. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Aloise Saidla
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
14:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav ADVENTNÍ KONCERT PRO ZÁCHRANU KOSTELA