Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 11. prosince 2011 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------3. adventní týden-----------------------------------
Nedle11. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Aloise Saidla
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
14:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav ADVENTNÍ KONCERT PRO ZÁCHRANU KOSTELA
ter13. prosincesv. Lucie
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Helenku Dubišarovou
Steda14. prosincesv. Jana od Kříže
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Benešovu
tvrtek15. prosince
17:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Adventní mše (P. Jan Nep. Pavel Aixner)
Ptek16. prosince
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za zemřelé a na poděkování
Sobota17. prosince
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodiče Dubišarovy a Vorvovy
----------------------------------4. adventní týden-----------------------------------
Nedle18. prosince4. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob