Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 1. ledna 2012 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
------------------------------------Doba vánoční-------------------------------------
Nedle1. lednaSlavnost Matky Boží Panny Marie
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter3. ledna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda4. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za + Viléma Zámečníka
Ptek6. ledna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota7. ledna
15:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí eucharistick ob
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
Nedle8. lednaSlavnost Zjevení Páně
(svěcení vody, křídy, kadidla)
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Annu Babičkovou, manžela Antonína a živé i zemřelé členy jejich rodin
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob