Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 15. ledna 2012 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------2. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle15. ledna2. neděle v mezidobí
Sbírka darů na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter17. lednasv. Antonína, opata
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda18. lednaPanny Marie
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek20. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota21. lednasv. Anežky Římské
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
---------------------------------3. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle22. ledna3. neděle v mezidobí - Za jednotu křesťanů
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miloslavu Babičkovou, manžela Václava, jejich rodiče a sourozence
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob