Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 7. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.5.2024Farn inFormace
- 22. ledna 2012 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------3. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle22. ledna3. neděle v mezidobí - Za jednotu křesťanů
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miloslavu Babičkovou, manžela Václava, jejich rodiče a sourozence
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
Steda25. lednaSvátek Obrácení sv. Pavla
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Anežku Břeňovou, manžela dcery vnuky a pravnučku
Ptek27. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota28. lednasv. Tomáše Akvinského
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
---------------------------------4. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle29. ledna4. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob