Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 29. ledna 2012 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------4. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle29. ledna4. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter31. lednasv. Jana Boska
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy bohoslužba je zrušena
Steda1. nora
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za naše rodiny a přátele
Ptek3. norasv. Blažeje
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby bohoslužba je zrušena
Sobota4. nora
15:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí za + Martu Mrázkovou
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky za šťastnou hodinu smrti
---------------------------------5. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle5. nora5. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob