Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 11. bezna 2012 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------3. postní týden------------------------------------
Nedle11. bezna3. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Aloise Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter13. bezna
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Bedřicha Havla, rodiče a babičku
Steda14. bezna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek16. bezna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota17. bezna
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
-----------------------------------4. postní týden------------------------------------
Nedle18. bezna4. neděle postní
Sbírka darů na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za živé a zemřelé členy rodiny Kneřovy a Kabátovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob