Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 18. bezna 2012 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------4. postní týden------------------------------------
Nedle18. bezna4. neděle postní
Sbírka darů na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za živé a zemřelé členy rodiny Kneřovy a Kabátovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
Pondl19. beznaSlavnost sv. Josefa
16:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice svátost smírení
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
Steda21. bezna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na úmysl dárce
Ptek23. bezna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota24. bezna
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
-----------------------------------5. postní týden------------------------------------
Nedle25. bezna5. neděle postní
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob